09.11.2018 - Proyecto solidario LEUCO´S by Ingrid
Proyecto solidario LEUCO´S by Ingrid
 

ESTIMADAS FAMILIAS,

Ingrid es una alumna de nuestro centro diagnosticada de leucemia en julio de este año.  Para luchar contra esta enfermedad, Ingrid (11 años) ha creado estos leucocitos de colores llenos de esperanza.
 
Con estos LEUCO’S hechos a mano, quiere ayudar a niños y niñas que como ella, se enfrentan a esta enfermedad.
 
NO TE QUEDES SIN TUS LEUCO’S...!!!!
 
ESTE FIN DE SEMANA LOS PUEDES ENCONTRAR EN LA FIRA DE VILANOVA...EN EL PARC DE BAIX-A-MAR, AL LADO DE LA PARADA DE LA POLICÍA LOCAL.
 
TAMBIÉN PODÉIS HACER ENCARGOS LLAMANDO AL TELÉFONO : 636217327 (MÓNICA) O AL MAIL : 
leucosbyingrid@gmail.com  O HACER DONACIONES EN LA WEB: https://www.migranodearena.org/reto/19309
 
Muchas gracias por vuestra colaboración.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


ESTIMADES FAMíLIES,

L’Ingrid es una alumne del nostre centre diagnosticada de leucèmia al juliol d’aquest any. Per lluitar contra aquesta malaltia, l’Íngrid (11anys) ha creat aquests leucòcits de colors, plens d’esperança.
 
Amb aquests LEUCO´S fets a mà, vol ajudar els infants que, com ella, s´enfronten a la malaltia.
 
NO ET QUEDIS SENSE ELS TEUS LEUCO´S...!!!!
 
AQUEST CAP DE SETMANA ELS POTS TROBAR A LA FIRA DE VILANOVA...AL PARC DE BAIX-A-MAR, AL COSTAT DE LA PARADA DE LA POLICA LOCAL.
 
TAMBÉ PODEU  FER  ENCÀRRECS TRUCANT AL TELÈFON: 636217327 (MÓNICA) O AL MAIL : 
leucosbyingrid@gmail.com  O  FER DONACIONS A LA WEB: https://www.migranodearena.org/reto/19309
 
Moltes gràcies per la vostre col·laboració.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


CHÈRES FAMILLES,

Ingrid est une élève de notre établissement, diagnostiquée d’une leucémie en juillet de cette année. Pour lutter contre sa maladie, Ingrid (11 ans) a créé ces leucocytes de couleurs pleins d’espérance.
 
Avec ces LEUCO’S  faits à la main, elle veut aider les garçons et les filles qui comme elle, font face à cette maladie.
 
NO RESTE PAS SANS LEUCO’S....!!!!
 
CE WEEKEND TU PEUX LES OBTENIR À LA FOIRE DE VILANOVA...DANS LE PARC DE BAIX-A-MAR, À CÔTÉ DU STAND DE LA POLICE MUNICIPALE.
 
VOUS POUVEZ AUSSI LES COMMANDER, EN TÉLÉPHONANT AU NUMÉRO 636217327 (MÓNICA) OU AU MAIL : 
leucosbyingrid@gmail.com  ET FAIRE DES DONS SUR LA WEB:  https://www.migranodearena.org/reto/19309
 
Merci pour votre collaboration.